Proeven van bekwaamheid kerntaak 2: Implementeren en kerntaak 3: Beheren.

Informatie is te vinden op het portaal bij BPV en PVB ICT Academie